Druhy studní

Druhy studní

 

Rozhodujete sa medzi kopanou a vŕtanou studňou?

 

Prinášame Vám niekoľko informácií, výhod a nevýhod jednotlivých variant najprv z pohľadu studniarskych firiem.

 

Kopaná studňa

Pre ich vyššie obstarávacie náklady na meter hĺbky sa navrhujú predovšetkým tam, kde je dostatok nezávadnej plytkej podzemnej vody a dobrá priepustnosť zvodnených vrstiev (piesky, štrky atď.) Ak sú nevhodne umiestnené, sú závislé väčšinou na zrážkach alebo do značnej miery nimi ovplyvnené a v suchých letných mesiacoch alebo za zimných holomrazov môžu ich hladiny dosť kolísať.

Výhody: možno prehĺbiť, možnosť údržby či kontroly vnútri

Nevýhody: citlivejšie na znečistenie, horšia kvalita vody

 

Vŕtaná studňa

Vŕtané studne vďaka širokému spektru využitia, predstavujú v dnešnej dobe najbežnejší spôsob zachytávanie podzemnej vody. Konštrukcia vŕtaných studní umožňuje oddeliť plytkú podpovrchovú vodu od zachytávacej časti hlbšej podzemnej vody, jej množstvo je stálejšie a voda je lepšej akosti. Výdatnosti vody sú rádovo vyššie ako u klasických kopaných studní.

Výhody: čerpanie čistej, čerstvej vody, voda nevyschne

Nevýhody: nedá prehĺbiť

 

Teraz sa s Vami podelíme o naše skúsenosti z pohľadu úpravou týchto kopaných a vŕtaných studní.

 

Kopaná studňa

Je pravdou, že povrchová (kopaná) studňa síce môže byť ovplyvnená baktériami z prepadu z okolitých septikov, dusičnanov z hnojenie susedných polí, chloridov zo solenie priľahlých komunikácií, tvrdosťou vody z dobre rozpustného vápencového podložia, či drobnými hlodavcami a slimákmi, ktorí sa do studne dostanú vďaka netesnostiam vrchných skruží. Áno, kvalita povrchovej vody môže byť ovplyvnená všetkými týmito faktormi, avšak nebýva to pravidlom. Všetko záleží na okolnostiach. Voda z týchto zdrojov je mnohokrát dojčenská. Potvrdzujú to rozbory vody.

 

Avšak, súčasný trend razí cestu vŕtaných studní. Dnes sa už v praxi stretávame veľmi zriedka s firmami zaoberajúcimi sa tvorbou kopaných studní. Vŕtaných studní pribúda, pretože táto technológia je jednoduchšie a rýchlejšie.

 

Vŕtaná studňa

Vŕtana stuňa býva veľmi dobre chránená pred zamorením v príopade rôznych zamorení povrchovými vodami a to z dôvodu, že je vlastne neustále uzavretá. 

Vŕtaná studňa načastejšie predstavuje vrt v priemere 320mm a je veľmi dôležité v akom geologiskom podloží sa bude realizovať. Kým v skalnatom podloží bude vrt v priemere 150mm, štrkoch, či pieskoch bude priemer dosahovať 320mm.  

Na zabezpečenie dostatočnej výdatosti studne sa vrt buduje za pomoci centrátorv, tak aby bolo studničné potrubie centrované na stred. Medzikružie medzi stenou vrtu a studničným potrubím sa vypľňa filtračným štrkom a sfrankciou 2 až 32 mm na zabezpečenie ideálnych filtračných vlastnosí vrtu. U vŕtaných studní je veľmi často zvýšená hodnota železa, mangánu a kultivovaných prírodných mikroorganizmov, žijúcich v symbióze so železom. Každá studňa musí byť uzavretá dnom, aby sa zabránilo vnikanu kalu. Pomocou ponorného čerpadla sa potom voda dostáva von na porch. 

 

Nezabudnite na rozbory vody

 

Studne či vrty sú stále väčšou súčasťou domácnosti. Avšak načo si dávať pozor pri vŕtaní a udržiavaní studne? Platí pravidlo, čím plytšia studňa, tým častejšie si treba dávať pozor na kvalitu vody. Pri vyhĺbení plytkej studne je znečistenie vody mikroorganizmami vysoké tiež presakovanie umelých hnojív a postrekov z okolitých polí vo forme dusičnanov, alebo rozkladom uhynutých živočíchov. Naopak hlboké studne sú finančne náročnejšie, ale riziká sú tu omnoho menšie. V hlbokej studni sa znižuje výskyt mikrobiologického znečistenia a taktiež presakovania dusičnanov z pôdy. 

 

Ako často vykonávať rozbor vody. 

 

Pri hĺbení akejkoľvek studne sa odporúča po odpčerpaní dať vzorku vody na rozbor. V prípade, že ide o novostavbu a studňa je jediným zdrojom pitnej vody tak je nutný kolaudačný rozbor vody. Pri hĺbkových studniach sa rozbor odporúča robiť približne každých 5 rokov, pri plytších sa odporúča robiť rozbory oveľa častejšie, kedže je tam riziko náhleho znečistenia oveľa väčšie.